Pedagojik Gelişim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

Her çocuk kendine özeldir. Her biri diğerinden farklıdır.

Bazı çocuklar sürekli hareket halindedir. Bazı çocuklar erken yaşlarda oyuncaklarını toplama ihtiyacı duyarken, diğerleri dağınıklıktan rahatsız olmaz. Bazıları henüz iki yaşına gelmeden kendilerini rahatlıkla ifade edebilecek dil yetisine sahip olurken, diğerleri henüz bir iki kelime ile yetinir; kendilerini ifade ederken mimiklerini daha çok kullanırlar.

Gelişimde çocuklar arasındaki bu farklılıklar çoğu kere öğrenme stili ile alakalıdır. Çocuğumuzu eğitirken bu stilleri bilmemiz hem bizi rahatlatacak hem de eğitimi için faydalı olacaktır.

Üç çeşit öğrenme stili vardır: GÖRSEL, İŞİTSEL, DOKUNSAL (KİNESTETİK). Çoğunlukla biri ağırlıklı olmak üzere her üç öğrenme stiline de sahip olabiliriz.

Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Öğrenme stilleri ile zekâ arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir.  Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Her bir öğrenme stili ile ilgili etiketleri tıklayarak detayları okuyabilirsiniz.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015