Pedagojik Gelişim

Hiperaktivite / Çocukta Dikkat Eksikliği

HİPERAKTİVİTE, yani aşırı hareketlilik anaokuluna ve ilköğretime devam eden çocuklarda sık görülen ve fakat ciddiye alınmadığı için çocuğun ağır psikolojik çöküntüler yaşamasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Çoğu anne baba, çocuklarında

Pedagojik Gelişim

Çocuk eğitiminde işe yaramayan yol ve yöntemler

Anne ve babanın aynı davranışa farklı tepkilerde bulunması Birinin hassas olduğu konuda, diğeri ilgisiz veya hoşgörülü davranır. Evde başka, dışarıda başka davranma Ev dışında, başkalarının yanında çocuklarından iyi davranışlarda bulunmalarını

Pedagojik Gelişim

Çocuğa Kural Koyma ve Davranış – Kural ilişkisi

Çocuklar yapma dediğimiz şeyi yaptığında veya kurallara uymadığında, niyeti bizi kızdırmak veya çileden çıkarmak değildir. Yapma dediğimiz davranışın veya uymasını istediğimiz kuralın bizim için ne kadar önemli olduğunu, bu konuda taviz verip vermeyeceğimizi

Pedagojik Gelişim

Çocuğa Sınır Koymak

  Doğru davranışlar kazandırmada, ceza yerine sınır koyma yöntemi daha etkilidir. Çocuğun davranışlarına sınır koymak, sanıldığı gibi onların haklarını kısıtlamak veya onlara baskı uygulamak değildir. Sınırlar, çocuğa korunduğunu, güvende olduğunu,

Pedagojik Gelişim

Çocuğa ceza vermek

  Çocuğumuz kendisine ve çevresine zarar verecek hatalı bir davranışta bulunduğu, bize karşı saygısızlık yaptığı, verdiği sözü yerine getirmediği veya görevini ihmal ettiği zaman anne baba olarak onun bu davranışını