Hastalıklar

Gıda İntolerans Testi

Türkiye’deki en yaygın sahtekarlık yöntemlerinden biri de gıda intolerans testidir. Gıda reaksiyonlarından şüphe edildiğinde, önce: Hangi gıdadan ve hangi miktarda olduğu tesbit edilmelidir. Bu gıdanın yenilmesi ile reaksiyonun çıkması arasındaki

Hastalıklar

Tek cümlede Dr. Kadir Tuğcu yaklaşımı

GENEL Yeryüzünde bir “dünya tıbbı” vardır, her yerde geçerlidir; bir de “Türkiye tıbbı”, sadece Türk halkına uygulanır. Fazladan (lüzumsuz yere) talep edilen paraların (surcharge) doktor ile hastane arasındaki paylaşımı diğer

Hastalıklar

Suçiçeği

Suçiçeği döküntüsü, göbek ve sırtta başlar, ve en yoğun olarak bu bölgelerde döker. Etrafa dağıldıkça, döküntüler seyrekleşir. Bir de saçlı deride döküntü olur. Sadece suçiçeği saçlı deri içinde döküntü yapar.