Pedagojik Gelişim

Çocuk eğitiminde işe yaramayan yol ve yöntemler

Anne ve babanın aynı davranışa farklı tepkilerde bulunması Birinin hassas olduğu konuda, diğeri ilgisiz veya hoşgörülü davranır. Evde başka, dışarıda başka davranma Ev dışında, başkalarının yanında çocuklarından iyi davranışlarda bulunmalarını

Pedagojik Gelişim

Çocuğa ceza vermek

  Çocuğumuz kendisine ve çevresine zarar verecek hatalı bir davranışta bulunduğu, bize karşı saygısızlık yaptığı, verdiği sözü yerine getirmediği veya görevini ihmal ettiği zaman anne baba olarak onun bu davranışını

Pedagojik Gelişim

Kıskançlık

Kıskanç çocuk yoktur, kıskançlık duygusu uyandırılmış çocuk vardır. Çocuklarda yalan söyleme, sorunlu çocuğu değil, sorunlu ebeveyni işaret eder. Yalan fıtratın değil, korkunun ürünüdür. Tahammülsüz yetişkinlerin ortak özelliği, aşağılanmış çocukluk geçmişleridir.