Pedagojik Gelişim

Çocuğunuzun Zekasini Geliştirin!

Aylardır heyecanla beklediğiniz bebeğinize sonunda kavuştunuz! Bebek doğdu ama bebekle birlikte kafanızda birçok soru işareti de doğdu. Bunlardan birisi de bebeğinizin zekasını nasıl geliştirebileceğiniz olabilir. Gelin, bu yazıda bebeklerde zeka

Pedagojik Gelişim

Çocuk eğitiminde işe yaramayan yol ve yöntemler

Anne ve babanın aynı davranışa farklı tepkilerde bulunması Birinin hassas olduğu konuda, diğeri ilgisiz veya hoşgörülü davranır. Evde başka, dışarıda başka davranma Ev dışında, başkalarının yanında çocuklarından iyi davranışlarda bulunmalarını

Pedagojik Gelişim

Çocuğa Kural Koyma ve Davranış – Kural ilişkisi

Çocuklar yapma dediğimiz şeyi yaptığında veya kurallara uymadığında, niyeti bizi kızdırmak veya çileden çıkarmak değildir. Yapma dediğimiz davranışın veya uymasını istediğimiz kuralın bizim için ne kadar önemli olduğunu, bu konuda taviz verip vermeyeceğimizi

Pedagojik Gelişim

Çocuğa Sınır Koymak

  Doğru davranışlar kazandırmada, ceza yerine sınır koyma yöntemi daha etkilidir. Çocuğun davranışlarına sınır koymak, sanıldığı gibi onların haklarını kısıtlamak veya onlara baskı uygulamak değildir. Sınırlar, çocuğa korunduğunu, güvende olduğunu,

Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir. Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır. Derse konsantre olabilmeleri için, ön sıralarda oturtulmalıdırlar. Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı,

Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket isterler. Dokunmayı ve dokunulmayı severler. En erken yaşlardan itibaren, davranışlarından ilk farkedilebilecek öğrenme stili dokunsallıktır. Çok hareketli bir yapıya sahip bu bireyler, yürümeye başladıklarından itibaren yerlerinde

Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır. Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır. Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalıdır. Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır. Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken

Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

İşitsel çocukların en önemli özelliği erken konuşmaları ve kelime dağarcıklarının geniş olmasıdır. Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kurabilirler, genellikle güzel konuşurlar. Daha okul öncesinde bile, söylenen cümleyi aynen tekrar edebilirler.

Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştıracaktır. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için

Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Görsel çocuklar, resimli kitapları ve resim yapmayı çok severler. En büyük özellikleri, tertipli ve düzenli olmalarıdır. Karışıklığı ve düzensizliği sevmezler. Daha çok küçük yaşlarda, kimse onlara öğretmediği hâlde kendi özel