Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştıracaktır. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için

Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Görsel çocuklar, resimli kitapları ve resim yapmayı çok severler. En büyük özellikleri, tertipli ve düzenli olmalarıdır. Karışıklığı ve düzensizliği sevmezler. Daha çok küçük yaşlarda, kimse onlara öğretmediği hâlde kendi özel

Pedagojik Gelişim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

Her çocuk kendine özeldir. Her biri diğerinden farklıdır. Bazı çocuklar sürekli hareket halindedir. Bazı çocuklar erken yaşlarda oyuncaklarını toplama ihtiyacı duyarken, diğerleri dağınıklıktan rahatsız olmaz. Bazıları henüz iki yaşına gelmeden