Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır. Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır. Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalıdır. Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır. Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken

Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

İşitsel çocukların en önemli özelliği erken konuşmaları ve kelime dağarcıklarının geniş olmasıdır. Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kurabilirler, genellikle güzel konuşurlar. Daha okul öncesinde bile, söylenen cümleyi aynen tekrar edebilirler.

Pedagojik Gelişim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

Her çocuk kendine özeldir. Her biri diğerinden farklıdır. Bazı çocuklar sürekli hareket halindedir. Bazı çocuklar erken yaşlarda oyuncaklarını toplama ihtiyacı duyarken, diğerleri dağınıklıktan rahatsız olmaz. Bazıları henüz iki yaşına gelmeden