Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir. Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır. Derse konsantre olabilmeleri için, ön sıralarda oturtulmalıdırlar. Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı,

Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket isterler. Dokunmayı ve dokunulmayı severler. En erken yaşlardan itibaren, davranışlarından ilk farkedilebilecek öğrenme stili dokunsallıktır. Çok hareketli bir yapıya sahip bu bireyler, yürümeye başladıklarından itibaren yerlerinde

Pedagojik Gelişim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

Her çocuk kendine özeldir. Her biri diğerinden farklıdır. Bazı çocuklar sürekli hareket halindedir. Bazı çocuklar erken yaşlarda oyuncaklarını toplama ihtiyacı duyarken, diğerleri dağınıklıktan rahatsız olmaz. Bazıları henüz iki yaşına gelmeden