Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir. Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır. Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır. Derse konsantre olabilmeleri için, ön sıralarda oturtulmalıdırlar. Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı,

Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Bebekliklerinden itibaren sürekli hareket isterler. Dokunmayı ve dokunulmayı severler. En erken yaşlardan itibaren, davranışlarından ilk farkedilebilecek öğrenme stili dokunsallıktır. Çok hareketli bir yapıya sahip bu bireyler, yürümeye başladıklarından itibaren yerlerinde

Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır. Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır. Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalıdır. Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır. Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken

Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

İşitsel çocukların en önemli özelliği erken konuşmaları ve kelime dağarcıklarının geniş olmasıdır. Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kurabilirler, genellikle güzel konuşurlar. Daha okul öncesinde bile, söylenen cümleyi aynen tekrar edebilirler.

Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır. Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştıracaktır. Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler. Öğrenmeyi kolaylaştırmak için

Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Görsel çocuklar, resimli kitapları ve resim yapmayı çok severler. En büyük özellikleri, tertipli ve düzenli olmalarıdır. Karışıklığı ve düzensizliği sevmezler. Daha çok küçük yaşlarda, kimse onlara öğretmediği hâlde kendi özel

Pedagojik Gelişim

ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME STİLLERİ

Her çocuk kendine özeldir. Her biri diğerinden farklıdır. Bazı çocuklar sürekli hareket halindedir. Bazı çocuklar erken yaşlarda oyuncaklarını toplama ihtiyacı duyarken, diğerleri dağınıklıktan rahatsız olmaz. Bazıları henüz iki yaşına gelmeden