Pedagojik Gelişim

Benlik Duygusu

Özellikle ilk yıllarında uğradığı hayal kırıklıkları ve zorlamalar ile insan ruhu acı çekmeye başlar. Bir çocuğun onurlu ve kişilikli olması isteniyorsa, benliğinin zarara uğratılmaması gerekir. Benliğin asli görevi, insanın onurlu ve kişilikli bir yaşam sürebilmesine rehberlik etmektir. Çocuk, benliğine saygı duyulmadığını algılarsa, benliği savunan mekanizmalar hareket geçer ve onurunu koruma mücadelesi başlatır. Çocuk her an benliğini korumak ihtiyacı hissediyorsa, bir süre sonra kendini korumayı süreklilik haline getirir ve duyarsızlaşır. Çocuk terbiyesi denilen şey, aslında benliğinin zarara uğratılmadan çocuğu hayata hazırlamaktır.

Anne babaların zoraki baskıları benliğin zayıflamasına sebep olur. Kişiyi haz merkezli bir yaşama sürükler. Kişi birisinin hatırı için değil, doğru davranışı, davranışın doğruluğundan dolayı yerine getirmelidir.

Sezgin      12 Haziran 2015