Pedagojik Gelişim

DOKUNSAL (KİNESTETİK) ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

 • Çalışırken kendi istedikleri yerde ve şekilde çalışmalarına izin verilmelidir.
 • Çalışırken hareket etmeleri kısıtlanmamalıdır.
 • Ellerini kullanabileceği çalışmalar yapılmalıdır.
 • Derse konsantre olabilmeleri için, ön sıralarda oturtulmalıdırlar.
 • Laboratuar çalışmaları için fazladan zaman ayrılmalı, evde deneyler yapmaları için izin verilmelidir.
 • Konu ile ilgili müze, tarihi yerler gibi yaşayarak öğrenebileceği mekânlar ziyaret edilmelidir.
 • Bir şeyler anlatacakları zaman ayağa kalkma ve tüm vücudunu kullanarak anlatabilme özgürlüğüne sahip olmalıdırlar.
 • Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken kuma yazdırma yöntemi uygulanabilir.
 • Çalışırken elinde kitap ya da kartlarla ileri geri yürüyebilir, yüksek sesple okuyabilirler.
 • Dağınıklığı sevdiklerinden; tertipli olmalarını sağlamak için anne-babalar ya da büyükler, onları sürekli suçlama, dağınık olduklarını söyleme, aldığı bir eşyayı daha sonra yerine koyma gibi öğütler verme yerine, bu dağınıklığın kendileri için ne anlama geldiği onlara anlatmaya çalışmaları ve aşırı uçlardaki her konuda, onu tersine özendirmeye çalışmaları daha etkili olacaktır.
 • Düzenli olmaları konusunda baskı yapılmamalıdır. Annesiyle sürekli mücadele edebilir ve karşı çıkabilir. Bu tür durumda anne çocuğuna, ne hissettiğini anlatmaya çalışmalı, bu karışıklığın kendisini nasıl etkilediğini çocuğuna izah etmelidir. Bu şekilde davranma çocuğun annesini anlamasını kolaylaştıracaktır.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015