Hastalıklar

Tetanoz

Tetanoz, pastan olmaz. Demir pası bakteri ihtiva etmez. Paslı çivi batması, paslı demir yalamak veya paslı teneke kesiği, tetanoza sebep olmaz. Bu tamamen atmasyon ve cahilce bir iddiadır.

TETANOZ: Clostridium Tetanı adı verilen bakterinin, sporlarının bulaşması ile olan , bakteriel bir hastalıktır. Bu bakterinin kaynağı, at başta olmak üzere, diğer bütün dört ayaklı hayvanların dışkılarıdır. Bu bakteri, bu hayvanların barsağında, hazım için son derecede gerekli olan bir bakteridir. Bu hayvanların dışkılarının bulaştığı ortamlarda olabilecek yaralar, tetanoz sebebi olabilirler. Sporlar son derecede dayanıklı olduklarından, bulundukları ortamlarda uzun süre kalabilirler.

Bir kesi veya batma hadisesinde, kesen/batan şeye bu hayvanların dışkısı bulaşmışsa, ister paslı olsun ister olmasın, tetanoz hastalığı olur. Tetanoz için “pas” önemli değildir. Önemli olan bu bu bakteri veya sporlarını ihtiva eden hayvan dışkısının orada olup, olmadığıdır.

Kedi-köpek, kuş pisliklerinde, balık kemiğinde Tetanoz bakteri ve sporları yoktur. Ot yiyen hayvanlarda olur.

Tetanoz olabilmesi için, toprağın (gübrenin) açık yara içine girip, orada kalması gereklidir. Sathi sıyrıklardan tetanoz olma ihtimali son derecede zayıftır. Sathi yaralara Tetanoz basili bulaşsa bile, hava ile temas ettiğinden hastalık yapamaz. Anaerobik (hava almayan ortam) olması ŞARTTIR.

Tetanoz aşısı

1- Hayatında hiç Tetanoz aşısı olmamış bir kimseye; 3 doz yapılır. Buna; “Primer aşılanma” denir. Ömür boyu korumaz. 5 senede bir “hatırlatma” dozu yapılır.

2- Hayatının herhangi bir devresinde , “primer aşılanmayı ” tamamlamış kimselere, sadece 5 senede bir; 1 (bir) doz Tetanoz aşısı yapılır.

Hamilelikte yapılan tetanoz aşısına gelince, eğer son 5 sene içinde aşı olmuşsanız, tekrar aşı olmanıza hiç gerek yoktur.

Aşının ne anne karnındaki çocuğa ne memedeki çocuğa bir zararı yoktur.

 

Dr. Kadir Tuğcu
(anneoluncaanladim.com sitesindeki sorulara cevaplarından derlenmiştir.)

 

Bilal      3 Temmuz 2015