Pedagojik Gelişim

Hareketlenmek

Çocuk;

Şiddete maruz kalıyorsa hareketlenir,

Uykusuz kalıyorsa hareketlenir,

E katkı maddelerini aşırı tüketen çocuk hareketlenir,

Dış dünyadan aldığı dürtülerden dolayı hareketlenir (tv, bilgisayar, telefon),

Eşyalar renkleriyle ve düzenleriyle çocuğu hareketli kılar

Çocuk eşyaya nüfuz edemedikçe, eşyayla bütünleşemedikçe duygularında dürtü oluşturur ve hareketlenir.

Sezgin      12 Haziran 2015