Pedagojik Gelişim

Hırs ve Merak

Hırs

Çocuklarda hırs, başarıyı artırsa da, kişilik gelişiminin önündeki büyük engeldir…

Merak

Bir eğiticinin başarısı, öğrencisinde uyandırdığı merak kadardır…

Ve anne babanın da çocuğuna yapacağı en büyük iyilik de çocuğun merak duygusunu söndürmemektir.

Sezgin      12 Haziran 2015