Pedagojik Gelişim

Babanın Ses Tonu

Çocuğun benliği bazen babanın ses tonu ile baskı altında tutuluyor olabilir.

Baba kalın ve ürkütücü sesi ile çocuğunu kontrol altına aldığında, çocuk babasının ses tonundaki baskıyla kendini babaya itaate mecbur hisseder.

Bu zorunlu itaat,” baskıdır” ve “kişilik kaybı” sürecidir.

Sesindeki gücü fark eden baba çok sevecen davranmaya çalışsa da, çocuk babasının ürkütücü ses tonunu her an duyabileceğinin baskısı ile onu üzmemeyi, onun isteklerinin dışında hareket etmemeyi bir yetenek haline getirebilir.

Bu şekilde baskın olan babanın kontrolüne giren çocuğun, benlik gelişimi zarara uğrar.

Sezgin      12 Haziran 2015