Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

  • Ders çalışmak için sessiz bir ortam oluşturulmalıdır.
  • Konular tekrar edilirken yüksek sesle okunmalıdır.
  • Problem çözerken akıldan geçenler sesli olarak anlatılmalıdır.
  • Panel ve seminerlere katılım sağlanmalıdır.
  • Anlatırken de iyi öğrendiklerinden, çalışırken anlatım yöntemi kullanılabilir.
  • En azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir.
  • Öğrenmeyi kolaylaştırmak için çalışma grupları oluşturulabilir ya da bir çalışma arkadaşı bulunabilir.
  • Öğrenilmesi gereken materyal şarkılara dönüştürülüp ve yüksek sesle söylenebilir.
  • CD-MP3 çalar benzeri bir araç kullanabilirler.
  • Okuduklarını bir cihazla kaydederek kendi ses kayıtlarını oluşturmaları sağlanabilir.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015