Pedagojik Gelişim

İŞİTSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

 • İşitsel çocukların en önemli özelliği erken konuşmaları ve kelime dağarcıklarının geniş olmasıdır. Yaşlarına göre daha kapsamlı cümleler kurabilirler, genellikle güzel konuşurlar. Daha okul öncesinde bile, söylenen cümleyi aynen tekrar edebilirler.
 • İşitsel çocuklar, diğer iki gruba göre en konuşkan olanlarıdır. Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Okul öncesi çocukların, oyunlarını kendi başlarına oynarken, sanki yanlarında birileri varmış gibi konuşarak oynamaları bu gruba giren çocuklar için verilebilecek en belirgin örnektir.
 • Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Şarkıları en hızlı ve kolay ezberleyen çocuklar, işitsel çocuklardır. Şarkıları baştan sona sadece dinleyerek öğrenebilirler.
 • Gerek okulda gerekse evde, okumayı ilk öğrendikleri dönemde, sessiz okumaya zorlanmamalı ve sesli bir şekilde okumalarına imkân sağlanmalıdır. Öğrenmeleri için, öğrendiklerini işitmeleri şarttır. Çünkü kulaklarının duymadıklarını anlamakta zorlanırlar.
 • Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.
 • Yabancı dil öğrenmeye son derece yatkındırlar. Dil eğitimine erken yaşta başlanabilir.
 • Göz ile okuma esnasında hiç bir şey anlamayabilirler. O nedenle, en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir.
 • Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler.
 • Birçok kişi için hiçbir şey ifade etmeyen ses, ritim ve melodiler onların birçok şeyi hatırlamasına neden olur.
 • Konuşmaları, jest ve mimikleri taklit edebilirler.
 • Sınıf içerisinde sesten çok rahatsız olurlar. Konsantre olabilmeleri için hiçbir sesin olmamasını isterler.
 • Sesli düşünürler
 • En iyi işiterek öğrenirler. Fakat, öğretmen dersi anlattığı sırada, konuşuyor olma ihtimalleri yüksektir. O nedenle, derse kulak vermeleri gerekir. Sık sık öğretmeninden uyarı alırlar.
 • Konuşma ve dinleme becerileri çok iyidir. Okuma ve yazma becerilerinde zorlanırlar.
 • Öğrenirken konuşarak veya sesli okuyarak öğrenirler ve hatırlarken de aynı şekilde biri kendilerine okuyormuş ya da söylüyormuş gibi hatırlarlar.
 • Problemde verileni ve isteneni kavramak için sesli düşünürler.
 • Bir kelimenin yazılışını hatırlamak için kelimeyi sesli tekrar ederler.
 • Bulundukları yörenin şivesini ve öğretmenin telaffuzunu hemen kaparlar.
 • Konuşarak öğrenirler.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015