Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

 • Görsel çocuklar, resimli kitapları ve resim yapmayı çok severler.
 • En büyük özellikleri, tertipli ve düzenli olmalarıdır. Karışıklığı ve düzensizliği sevmezler. Daha çok küçük yaşlarda, kimse onlara öğretmediği hâlde kendi özel eşyalarına yer ayarlar ve düzenli bir şekilde eşyalarını o yerlere koyarlar.
 • Hediye paketlerini itinayla açarlar.
 • Yaramaz görünen ve dokunsal olan kardeş ve arkadaşlarına oyuncaklarını vermek istemezler.
 • Genellikle sessiz çocuklardır. Gürültüden rahatsız olmazlar ama sessizliği tercih ederler.
 • Olaylar akıllarında görüntüleri ile kalır. Şaşırtıcı bir şekilde, daha önce belli bir zamanda giydikleri kıyafetleri, ya da gittikleri yerleri hatırlayabilirler.
 • Görsel öğrenciler defterler ve kitaplarının sayfalarının kırışmasını istemezler ve ataç takarlar. Takmasalar da genelde pek kırıştırmazlar.
 • Kitapları resimleri ile hatırlarlar. Anlatılan masalları, görüntüleriyle zihinlerinde canlandırır ve karşısındaki bireye bir şey anlatırken bile, sanki bir yandan da anlattıkları sahneyi o anda görüyormuş gibi davranırlar.
 • Giyimleri konusunda son derece özenli davranırlar.
 • Okul hayatında da, düzenli olma alışkanlıkları devam eder. Çok hareketli çocuklar olmadıklarından, sınıfta sorun çıkarmazlar.
 • Öğretmenlerini gözleriyle takip ederler. Öğretmenin kıyafetinin düzenli durması onlar için önemlidir. Duyarak değil, görerek takip ettiklerinden, öğretmenleri tarafından genellikle “dersi çok iyi dinliyor” diye tarif edilirler.
 • Sınıf içerisindeki ufak tefek kusurlara duyarlıdırlar ve kendilerince yanlış olan bir değişikliğin yerine gelmemesi hâlinde dersi takip etmekte zorlanırlar.
 • “Düz anlatım” dediğimiz, okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması yönteminden yeterince yararlanamazlar.
 • Tam olarak anlaşılması için, dersin görsel malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir.
 • Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar.
 • Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.
 • Kurallara uymak ve disiplinli olmak en büyük özellikleridir.
 • Karmaşık ve ne olacağı belli olmayan işlerde huzursuz olurlar.
 • Uzak geleceğe ait planlar yaparlar. Plansızlık onlar için huzursuzluk demektir.
 • Mükemmellik onlar için önemlidir.
 • Bir şey düşünürken gözleri yukarı doğru bakar
 • Görsel çocuklar ödevlerini itinayla yaptıklarından, ders çalışma konusunda zorluk çıkarmayan çocuklardır.
 • Kullanılmış, yıpranmış kitapları hiç sevmezler, mutlaka yeni alınmasını isterler.
 • Defterlerini temiz kullanmaya gayret ederler ve kesinlikle defterlerinde karalama yapmazlar. Kendi kendilerine kural belirlerler. Örneğin, başlıkları kırmızı ile alt başlıkları sarı ile yazıyorsa ve yanlışlıkla alt başlığı kırmızı ile yazsalar mutlaka o sayfayı yırtıp yeniden yazmayı göze alabilirler. Farklı renklerde kalemleri kullanmaları, başlıkları farklı renklerle, maddeleri farklı renklerle yapmaları, görsel hafızalarında daha iyi yer edeceğinden öğrenmelerini de kolaylaştırmalarını sağlar.
 • Görsel çocuklar sözlü talimatları yerine getirmekte zorlanırlar. Talimatlar ne kadar uzun olursa, anlamakta o kadar güçlük çekerler. Yönergelerin tahtaya yazılmasını isterler
 • Gördüklerini hatırlarlar. Genellikle gördükleri şeyleri görüntü olarak belleğe kaydeder ve görüntü olarak hatırlarlar. Örneğin, maddeler halinde tahtaya yazılan konular, en iyi hatırladıkları ve öğrendikleri konulardır.
 • Hatırlamak istedikleri telefon numarasını, numaranın yazıldığı yerdeki görüntüsü ile hatırlarlar. Yazarken kelimelerin yazılışı gözlerinin önüne gelir. Okudukları metinlerdeki yazım, noktalama ve diğer dil bilgisi kurallarına duyarlıdırlar ve bu hataları çabuk fark ederler.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015