Pedagojik Gelişim

GÖRSEL ÖĞRENME STİLİNE SAHİP ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALI?

 • Çalışabilecekleri derli toplu bir yere ihtiyaçları vardır.
 • Bilgi ve kavramları sembol ve resimlere dönüştürmeleri, anlamayı ve bellekte tutmayı kolaylaştıracaktır.
 • Öğrenmeleri gereken materyalleri kendileri planlamalı ve organize etmelidirler.
 • Öğrenmeyi kolaylaştırmak için harita, şema, şekil ve diğer görsel araçlar kullanılmalıdır.
 • Kelimeler yerine sembol, işaret ve grafikler tercih edilmelidir.
 • Ders dinlerken veya konu çalışırken anladığını kısa cümle ya da birkaç anahtar kelimeyle özetlemelidirler.
 • Ders dinlerken not almalıdırlar.
 • Renkler kullanılabilir. (Özellikle zıt renkler)
 • Okurken önemli yerlerin altı renkli kalemlerle çizilebilir.
 • Anahtar sözcük kartları hazırlanabilir. Kartların az bilgi içermesi belleğe kolay yerleşmesini sağlayacaktır.
 • Karmaşık konular çizimlere dönüştürülebilir.
 • Problem çözerken istenen ve verilenler renkli kalemlerle yazılabilir.
 • Öğrenilen konu ile ilgili CD’ler izlenebilir.

Ömer Faruk'un Annesi      13 Haziran 2015